pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

srovnání s EU a s USA • v USA (a často i jinde, též v odborné literatuře, …..) – k rozlišení stačí 1 přívlastek: • digital signature: podpis je „počítaný“ (vznikající výpočtem, „z 0 a 1“) – využívá kryptografii (matematiku) a její algoritmy a metody … • electronic signature: podpis není „počítaný“, vzniká jinak než výpočtem – např. naskenováním křivky vlastnoručního podpisu, napsáním nějakého textu, ….. • v ČR/EU – k rozlišení potřebujeme 2. přívlastek (navíc k přívlastku „elektronický“) • a ještě si musíme pomáhat zavedením neformálního přívlastku „prostý“ ……