Příspěvek Zneužitelné slabiny elektronického podpisu

V pondělí 17.6.2019 se v Parlamentu ČR konal odborný seminář na téma "Zneužitelné slabiny elektronického podpisu". Byl orientován na pochopení technologie elektronického podpisu a byly v něm diskutovány možné vektory kybernetických útoků na tuto technologii v jednotlivých vrstvách implementace.
Sám jsem na tomto semináři měl dvě prezentace - jednu úvodní, pro uvedení do problematiky elektronických podpisů (a popis jejich základních druhů), a druhou prezentaci již k samotným problematickým aspektům elektronického podpisu.

Slidy: Seznámení s elektronickými podpisy

Slidy: Problematické aspekty elektronického podepisování