Příspěvek Praktický pohled na elektronické podpisy a jejich fungování (kolokvium práva IT/IP)

Na kolokviu práva IT/IP dne 17.1.2018 jsem měl krátkou přednášku k praktickým aspektům elektronických podpisů - v čem se liší, jak fungují a jaké vlastnosti mají jednotlivé varianty elektronických podpisů.

Kolokvium pořádal Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., a konalo se v budově Akademie věd na Národní 3, Praha 1.

Slidy: Praktický pohled na elektronické podpisy a jejich fungování

 

Přednáška je k dispozici i na SlideShare a Scribd.