pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

co požaduje (dnes) navrhovaný zákon? § názor: je to naformulováno nesprávně • Internet nemá stránky viz: „ …. jsou povinni zamezit vpřístupu k internetovým stránkám ….“ s konceptem stránek pracuje služba WWW, nikoli Internet jako takový • náš právní řád nezná „poskytovatele připojení k Internetu“ viz „Poskytovatelé připojení … jsou povinni …..“ není proto jasné, na koho se má ukládaná povinnost vztahovat !!!