pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

co zaručuje zaručený el. podpis? • pouze integritu !!!!! • u tohoto druhu elektronického podpisu lze identitu podepsané osoby libovolně zfalšovat