pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

důsledek: zajištění integrity • jestliže dojde ke změně již podepsaného dokumentu, na jeho podpisu „se to pozná“ • podpis pozměněného dokumentu by měl jinou hodnotu, než podpis původního dokumentu • jinými slovy: původní podpis (svou hodnotou) nebude „sedět“ kpozměněnému dokumentu • jde o důležitou vlastnost elektronického podpisu: • dokáže rozpoznat, zda došlo k jakékoli (i sebemenší) změně podepsaného dokumentu či nikoli • zda byla porušena integrita (celistvost) dokumentu či nikoli