pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

zajištění tzv. digitální kontinuity • digitální kontinuita = udržování el. dokumentů v takovém stavu, aby jejich podpisy (a značky) bylo možné ověřit jako platné • po tak dlouhou dobu, jak je potřeba • řešení: • (postupné) přidávání časových razítek • nové razítko je nutné přidat dříve, než skončí možnost ověření předchozího razítka • dnes v praxi: 1x za cca 5 let • (postupné) přidávání dalších informací, nutných pro pozdější ověření platnosti podpisů • CRL seznamy, odpovědi OCSP serverů • používání takových formátů el. podpisů (i samotných el. dokumentů), které takovýto postup umožňují