pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

proč přidávat časové razítko? • formální důvody: • po OVM to vyžadují platné předpisy • praktické důvody: • prodlužuje to dobu, po kterou je možné ověřit platnost podpisu • bez časového razítka: max. 12 měsíců • možnost ověření končí s koncem platnosti podpisového certifikátu • s časovým razítkem: prodlužuje se o 4 až 5 let • možnost ověření končí s koncem platnosti certifikátu časového razítka • umožňuje to „zachovat platnost el. podpisu“ i při revokaci (zneplatnění) certifikátu • například když držitel certifikátu přestává být zaměstnancem • bez časového razítka: podpis, vytvořený před okamžikem revokace, musí být vyhodnocen jako neplatný • s časovým razítkem: podpis, vytvořený před okamžikem revokace, je (může být) vyhodnocen jako platný