pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

jak poznat uznávaný el. podpis? • pozor: Adobe Acrobat ani Reader je nepoznají !!!!! • nerozlišují mezi zaručeným a uznávaným elektronickým podpisem !! • protože jsou to zahraniční programy, neznají tuzemskou legislativu • nepoznají kvalifikovaný certifikát od takového, který kvalifikovaný není • nepoznají, zda obsahuje „údaj, který umožňuje jednoznačnou identifikaci“ • příklad: zaručený el. podpis literární Josefa Švejka • programy tuzemské provenience dokáží rozlišit mezi zaručeným a uznávaným podpisem • protože již znají tuzemskou legislativu • jsou jí přizpůsobené