pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  36

další vývoj v oblasti legislativy • 23.7.2014: přijato nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS) •  o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES • jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady EU • tj. přímo účinný právní předpis, účinný od 28.8.2014 • netransponuje se do CZ legislativy, ale platí (je účinný) ihned a přímo • pasáže, týkající se el. podpisu, budou účinné od 1.7.2016 !!!!!!! • pravděpodobný vývoj, avizovaný MV ČR: • bude zrušen stávající zákon o el. podpisu (č. 227/2000 Sb.) • a nejspíše i vyhláška 212/2014 Sb. • bude přijat nový „prováděcí zákon“ • který dořeší věci, které nařízení ponechalo na národní úroveň (např. pokuty) • budou muset být upraveny též další zákony: • č. 300/2008 Sb. – kvůli datovým schránkám • č. 499/2004 Sb. – kvůli spisovým službám