pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

v čem se liší? • vlastnoruční podpis • nezávisí na podepisovaném dokumentu • lze podepsat „dopředu“ • aniž by bylo známo, co se podepisuje • lze podepsat „bianco šek“ • na již podepsaný dokument lze dodatečně něco připsat • aniž by to vlastnoručnímu podpisu nějak „vadilo“ • existuje „sám o sobě“ • lze ho vytvořit dopředu • do zásoby • elektronický podpis • závisí na podepisovaném dokumentu • nelze podepsat „dopředu“ • musí již být „vše napsáno“ • nelze podepsat „bianco šek“ • na již podepsaný dokument nelze nic připsat • jakoukoli změnou se podpis stane neplatným • neexistuje „sám o sobě“ • nelze ho vytvořit dopředu • nelze mít „zásobu“ el. podpisů