pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

postup ověřování platnosti podpisu • při ověřování platnosti elektronického podpisu kontrolujeme splnění určitých podmínek • konkrétně: • zda je certifikát platný  (zda trvá řádná doba jeho platnosti) • zda certifikát nebyl předčasně zneplatněn (revokován) • zde nebyla porušena integrita podepsaného dokumentu • důležité: • splnění těchto podmínek kontrolujeme k určitému časovému okamžiku t  (jde o tzv. rozhodný okamžik) • ve smyslu: byl certifikát platný v okamžiku t? Nebyl v okamžiku t revokovaný? • na volbě okamžiku t velmi záleží !!!!! • teoreticky: • okamžikem t by měl být okamžik vzniku elektronického podpisu • známe ale tento okamžik?