pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

jak poznat, komu patří uznávaný el. podpis? • uznávaným el. podpisem se rozumí (od 1.7.2012 do 30.6.2016): • zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby, • konkrétní podobu údajů specifikuje nová vyhláška 212/2012 Sb. •  ….. založený na „zahraničním certifikátu“ (z EU, vydaný v rámci služeb na seznamu důvěryhodných …..) ….. • bez požadavku na jednoznačnou identifikaci • vyhláška 212/2012 Sb.: • údaj, který umožňuje jednoznačnou identifikaci podepisující osoby, se uvádí ve struktuře desetimístného čísla v desítkové soustavě v rozsahu 1 100 100 100 až 4 294 967 295.