pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

strategie Smart Administration • 11. července 2007 přijala vláda usnesení č. 757 • kterým schválila dokument Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015 • s podtitulem: • Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby • součástí bylo např.: • vybudování sítě kontaktních míst (CzechPointy) • zprovoznění datových schránek • vybudování centrálních (základních) registrů • zavedení autorizované  konverze dokumentů • legalizace uznávaného el. podpisu • jednoznačná identifikace fyzických a právnických osob, OVM • zkvalitnit činnost justice (elektronizace, eSbírka, eLegislativa) • představa: vše bude realizováno souběžně • protože vše je vzájemně provázáno