pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

otázky kolem LTE • je LTE řešením kapacitních problémů mobilních sítí? – obvykle se tak prezentuje, ale: • nárůst kapacity je lineární • nárůst provozu (poptávky) je exponenciální – je v ČR je specifická situace? • byl nárůst poptávky „včas zachycen“ a utlumen cenotvorbou? • jak bude LTE v ČR nabízeno a zpoplatněno? • „technologicky závisle“? • budou různé tarify pro různé technologie přenosů? • budou různé „speed caps“ pro jednotlivé technologie? • budou různé FUP (objemové limity) pro jednotlivé technologie? – Telefónica to takto zkouší, ale rozdíl (v ceně) je minimální • „technologicky nezávisle“? • tarify/ceny, max. rychlosti i objemové limity budou jednotné – jak se zohlední různé kapacitní možnosti různých technologií?