pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

koncept LTV • co je zapotřebí pro „dlouhověkost“ elektronických podpisů? – možnost ověřit jejich platnost i po delší době (Long Term Validation) • míněno: i poté, co expirovaly podpisové certifikáty • vyžaduje to: – mít k dispozici veškeré potřebné validační informace • tj. certifikáty a revokační informace (CRL nebo odpovědi OCSP) • problém: – tyto informace již nemusí být (po delší době, po expiraci podpisových certifikátů) k dispozici • řešení: – shromáždit všechny potřebné informace ještě v době, kdy jsou k dispozici – přibalit“ je k podpisu /dokumentu – ochránit je proti záměně