pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

„nové“ formáty • „pokrývají“ také vložené certifikáty – certifikáty, vložené do dokumentu/podpisu, jsou chráněny proti změně • počítá se z nich otisk – a rozpozná se případná změna • platí pro „nejnižší“ variantu „nového“ podpisu – formát PAdES-BES (PDF Advanced Electronic Signature) • BES od „Basic Electronic Signature“ • obdobně pro další variantu: – formát PAdES-EPES • EPES od „Explicit Policy Electronic Signature“ – obsahuje navíc (odkaz na) konkrétní „podpisovou“ politiku » na pravidla, která určují vlastnosti a postupy pro správnénakládání s elektronickým podpisem