pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

co říká Rozhodnutí Komise? • v zásadě: – měli byste používat jiné formáty elektronických podpisů, než jaké jste používali dosud • tzv. referenční formáty (aspoň PAdES-BES či PAdES-EPES) • ale proč? – protože stávající formáty (PKCS#7/CMS, ISO 32000-1) mají některé vlastnosti, které nejsou úplně „ideální“ – příklad (PDF dokumenty):