Příspěvek Základní registry a jejich dopady na operátory a zákazníky

19. září 2012 jsem měl krátkou přednášku o základních registrech pro zástupce operátorů, na pravidelném "Podzimním setkání provozovatelů el. komunikací" ve sportovním středisku v Nymburce. Zabýval jsem se v ní možností "poskynout údaje" třetí straně - jak je definována v zákoně, jak je vykládána a jak funguje (či spíše nefunguje) v praxi.

Slidy: Základní registry a jejich dopady na operátory