Příspěvek Má občan právo na tajemství před svým státem

6. března 2012 jsem měl přednášku na semináři "Filosofické problémy informatiky" na MFF UK, spojenou s diskusí. Zabýval jsem se v ní otázkou postoje státu ke kryptografickým technologiím a jejich používání: na jedné straně občané chtějí mít právo na soukromí, které mohou snadno a levně realizovat právě skrze kryptografické technologie. Na druhé straně od státu očekávají, že je bude chránit před kriminalitou, terorismem a dalšími negativními jevy, které také mohou chtít využívat kryptografické technologie pro své potřeby.

Slidy: Má občan právo na tajemství před svým státem?