Slide c.  4

před Internetem byl EARN • European Academic Research Network – v ČR bylo 11 uzlů, poslední byl zřízen v roce 1992