pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

nejnázornější je konkrétní příklad • MV ČR vypsalo veřejnou zakázku – datum zveřejnění: 16.9.2011 – podání nabídek do: 8.11.2011 • zadávací dokumentace (v PDF) je opatřena elektronickým podpisem – jak dopadne pokus o ověření platnosti elektronického podpisu na zadávací dokumentaci?