pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

důvěryhodné archivy vs. razítka názor: dnes v ČR existují dva odlišné přístupy k řešení této otázky • „archiváři“ – trezorem jsou naše archivy • představa: – stačí jednorázově ověřit platnost podpisu „na začátku“ • při vkládání do archivu – „nevyměnitelnost“ zajistí archiv – při výstupu z archivu se lze opřít o vyvratitelnou domněnku pravosti • neprokáže-li se opak, je dokument považován za pravý ….. • „informatici“ – trezorem jsou opakovaně aplikovaná časová razítka • představa: – nové časové razítko musím přidat ještě dříve, než skončí možnost ověřit platnost předchozího časového razítka