pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

jak čelit nebezpečí kolizních dokumentů? • technické řešení: – princip: zabráníme tomu, aby původní dokument mohl být nahrazen kolizním dokumentem • jak? – princip je jednoduchý: zavřeme dokument do trezoru, ve kterém ho nikdo nemůže nahradit kolizním dokumentem • ale jak realizovat onen trezor?