pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  1

Proč se z(elektronických) dokumentů časem stávají (elektronické) cáry papíru? Jiří Peterka 2011