Příspěvek Co dnes s elektronickými cáry papíru

Na 17. sympoziu EDI (FACT a eB), s podtitulem "Praxe elektronické komunikace v obchodních vztazích", jsem měl krátkou přednášku na téma práce s elektronickými dokumenty v delším časovém horizontu. Snažil jsem se v ní nastínit důvody, proč se z řádně podepsaných elektronických dokumentů časem stávají nepoužitelné "cáry elektronického papíru", a co a jak se dá dělat, aby k tomu nedocházelo (14.4.2011)

Co dnes s elektronickými cáry papíru?