pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

omyl !!!!! • elektronické podpisy jsou věčné !!!! – stejně jako všechny (ostatní) druhy podpisů • i vlastnoruční podpisy na listinných dokumentech • důvod? – právní řád nezná „podpis na dobu určitou“, resp. „podpis s omezenou platností v čase“ • vůbec nepočítá s tím, že by platnost podpisu byla omezena v čase – ve smyslu: tento podpis pozbývá platnosti po X dnech/měsících/letech • časově omezené mohou být právní úkony, stvrzené podpisem – podpis nelze revokovat (ukončit jeho platnost) • nelze říci: „tento podpis byl můj, ale teď už můj není“ • lze revokovat (odvolat, zneplatnit) právní úkon, stvrzený podpisem • lze revokovat certifikát ….