Příspěvek Datové schránky Shrnutí současného stavu a vize do budoucna

Na semináři o datových schránkách, který se konal v rámci konference eGovernment 2010, jsem měl úvodní přednášku na téma datových schránek. Snažil jsem se v ní nastínit jak dosavadní vývoj, tak i předestřít přetrvávající problémy a nejasnosti. S rozdělením na ty, o kterých se již ví a jsou nějak řešeny, nebo se jejich řešení teprve hledá, či se teprve zkoumá, zda vůbec jde o nějaký problém. (23.11.2010)

Datové schránky: Shrnutí současného stavu a vize do budoucna