Příspěvek ICT a konkurenceschopnost z nezávislého pohledu

Na konferenci Systémová integrace 2010 jsem měl přednášku na (pro mne poněkud netradiční) téma ICT a konkurenceschopnosti. Snažil jsem se v ní nastínit, co považuji za nejdůležitější - nikoli jen samotné ICT, ale stále více i navazující problematiku, jako je ochrana práv duševního vlastnictví, bezpečnosti a osvěty. (8.6.2010)

ICT a konkurenceschopnost z nezávislého pohledu