Příspěvek na konferenci Projekt Internet do škol
Na konferenci "Mládež a Internet", pořádané společností IIR, jsem měl cca půlhodinovou přednášku o stavu realizace projektu "Internet do škol"

Jednalo se o zavěrečné vystoupení na konferenci, kterou pořádalo Národní centrum pro rodinu, s podtitulem "Odpovídá výchova dětí ke smysluplnému využívání Internetu v ČR zkušenostem jiných evropských zemí?".

Projekt "Internet do škol"
slidy z mé prezentace