Příspěvek Informační společnost to není jen eGovernment

Na 12. ročníku konference eTime 2010, pořádané vydavatelstvím IDG, jsem měl přednášku na téma informační společnosti. Snažil jsem se v ní vyjádřit svůj názor na to, že věci by se neměly řešit vytrženě z kontextu. Tedy jen něco, co se řešit dá či na co jsou kompetence, s ignorováním ostatního. Uvedl jsem také několik příkladů: historii našich národních/státních koncepcí na poli elektronických komunikací a eGovernmentu, které s jedinou výjimkou nebyly nijak vzájemně provázány, či ještě lépe konvergovány. Dalším příkladem mohou být datové schránky, kde se řešil jen krátkodobý transport zpráv, ale nikdo už se nezamýšlel nad dlouhodobým statutem elektronických dokumentů. Nebo koncepce základních registrů: nakolik je propracovaná "směrem dovnitř", není vůbec rozpracovaná co do vazby na celý privátní sektor, či na občany jako klienty eGovernmentu. (11.5.2010)

Informační společnost: to není jen eGovernment