Příspěvek Rozvoj Internetu v Česku, aneb Digitální Česko

Na výroční konferenci České asociace elektronických komunikací (ČAEK), konané ve dnech 27. a 28.4.2010, jsem moderoval jeden z panelů, věnovaný vznikající strategii Digitální Česko. Kromě toho jsem na tomto panelu měl i jednou zde dvou úvodních slov, ve kterém jsem se pokusil stručně zrekapitulovat historii našich koncepcí - jak v oblasti elektronických komunikací, tak i v oblasti informační společnosti. (27.4.2010)

Ohlédnutí za dosavadními strategiemi
Rozvoj Internetu v Česku, aneb: Digitální Česko