Příspěvek Konverze dokumentů - z pohledu klienta eGovernmentu

Na 16. sympoziu EDI (FACT a eB), které pořádal Český národní orgán pro usnadňování procedur obchodu a elektronický obchod (FITPRO), jsem měl přednášku k problematice konverzí dokumentů. Snažil jsem se v ní upozornit na největší úskalí této oblasti. (15.4.2010)

Konverze dokumentů - z pohledu klienta eGovernmentu