Příspěvek Technologie a možnosti rozvoje mobilních sítí

Na konferenci Mobile Internet Forum 2009, pořádané společností Internet Info dne 8.10.2009, jsem měl 20-minutový příspěvek na téma trendů kolem mobilního Internetu - spíše ale po stránce technologií než reklamy a marketingu. Snažil jsem se v ní poukázat na příčiny současného stavu (ne-rozvinutosti) 3G technologií v ČR a na hlavní změny z přistupu operátorů k mobilnímu Internetu, viděné z pohledu uživatelů.

Technologie a možnosti rozvoje mobilních sítí
zvukový záznam mého příspěvku