Příspěvek Možné přístupy a techniky k zajištění on-line bezpečí

Na konferenci On-line bezpečí, pořádané Národním centrem bezpečnějšího internetu v Jihlavě (dne 16.9.2009), jsem měl přednášku na téma přístupů a technik k zajištění bezpečí v on-line světě. Snažil jsem se v ní především ujasnit některé základní pojmy a uspořádat hlavní myšlenky - o tom, co je a co není reálné, pokud jde o různá blokování či omezování.

Možné přístupy a techniky k zajištění on-line bezpečí
zvukový záznam mého příspěvku