Příspěvek Informační společnost - to není jen e-government!

Na konferenci Teleinformatika dne 25.11. 2008 jsem měl příspěvek, ve kterém jsem se snažil zmapovat současný stav agend, spadajících pod oblast informační společnosti - a poukázat na to, že zatímci egovernmentu je věnována velká pozornost (a vývoj zde jde možná kupředu až moc rychle), ostatní agendy jsou na tom hůře. Nejvíce asi informační gramotnost, což se projevuje například i tím, že v ČR je situace s tzv. digital divide horší než v průměru Evropské unie.

Informační společnost: to není jen e-government!