Příspěvek Mobil a Internet přátele nebo protivníci

Na konferenci "Mobile Internet Forum", pořádanou společností Internet Info dne 23.9.2008, jsem měl za úkol nejen její moderování, ale také přednesení úvodního příspěvku. V něm jsem měl nastínit celou šíři problematiky mobilního Internetu. Původně jsem se toho chtěl zhostit pouze kladením otázek, které by tuto šíři předestřely. Nakonec jsem ale kromě otázek shromáždil i zajímavá čísla, jako určitou kvantifikaci současného stavu a hlavně trendů ve vývoji mobilního Internetu.

Svůj příspěvek jsem sepsal i v textové podobě, která vyšla na Lupě ve formě dvou článků.

Mobil a Internet: přátelé nebo protivníci?