Příspěvek Zapomenuté informační služby Internetu

Pro Kabinet informačních studií a knihovnictví na FF Masarykovy univerzity v Brně jsem 20.3.2008 přednesl jednu přednášku, v rámci předmětu "Blok expertů". Pokusil jsem se v ní ukázat svůj pohled na možné způsoby práce s informacemi, a zejména pak studentům předvést, jak fungovaly dnes již nepoužívané internetové služby jako Gopher, WAIS, Archie, či služby "information push", jako byla například služba Pointcast.

Zapomenuté informační služby Internetu