Příspěvek na konferenci Schola Nova 2002
Na konferenci "Schola Nova 2002" jsem se zúčastnil panelové diskuse na téma Internetu do škol. Jako svůj úvod do diskuse jsem zde prezentoval krátké shrnutí svých názorů a pohledů na způsob realizace celého projektu.

Kam míří Státní informační politika ve vzdělávání?