Příspěvek Současný stav broadbandu v ČR

Na 8. ročníku konference tel.con jsem moderoval sekci B, věnovanou broadbandu. Současně jsem zde měl úvodní přednášku s přehledem problematiky broadbandu v ČR. Věnovala se otázkám gesce broadbandu (vývojem kolem Ministerstva informatiky ČR), analýzou relevantního trhu č. 12, dotacemi do broadbandu, i problematikou Internetu zdarma (středa, 25.10.2006).

Současný stav broadbandu v ČR