pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

vývoj probíhá "ode zdi ke zdi"