Příspěvek Co je broadband

Na výjezdním zasedání představenstva ČAKK, věnovaném problematice broadbandu, jsem měl jednu z přednášek. Snažil jsem se v ní vysvětlit svůj pohled na to, co je a k čemu by mohl být broadband.

Co je broadband?