Příspěvek IBlive eEurope a eČesko

Na 6. ročníku konference IBlive 2004 (mezinárodní konference o trendech, obchodních modelech a strategiích elektronického podnikání), konané dne 31.5.2004, jsem se zúčastnil úvodního panelu o koncepcích eEurope a eČesko. Bezprostředně před samotným panelem jsem měl ještě shrnující přednášku na téma

eEurope a eČesko: jaké prostředí vytváří stát pro inovace a znalostní společnost