Příspěvek Vysokorychlostní sítě digital divide po česku

Na konfereci Vysokorychlostní sítě 2004, konané 18. května v Modré posluchárně Karolina, jsme měl úvodní přednášku, s názvem

Digital divide po česku