Příspěvek na konferenci Další rozvoj Internetu v ČR (po roce 1995)
Na slavnostním setkání k 10. výročí připojení ČR k Internetu, dne 13.2.2002 v Modré posluchárně Carolina, jsem měl krátkou přednášku o dalším vývoji "komerčního" Internetu.

Slidy z mého vystoupení ...