Příspěvek na konferenci Příspěvek na konferenci ESIS CZ, 21.11.2000
Koncem listopadu se v Praze konala česká konference projektu ESIS (European Survey of Information Society), s názvem "Informační společnost a nová ekonomika v ČR", s podtitulem "Public - Private Partnership in Practice". Cílem bylo seznámit veřejnost s projektem ESIS a jeho výsledky, i se stavem informační společnosti v ČR. Konference se odehrávala v reprezentativních prostorách Senátu ČR.

Já jsem na této konferenci měl krátké, cca 20 minutové vystoupení, referující o 3 zprávách, které jsou v rámci projektu ESIS prřipravovány: REG, ALT a BASI (po řadě o regulačním rámci, alternativních sítích a základních statistických ukazatelích).

Slidy z mého vystoupení ...