Příspěvek na konferenci Regulační rámec telekomunikací v ČR
Na setkání partnerů CEO (Centra pro elektronický obchod) dne 18. listopadu 1999 v Brně jsem měl krátkou přednášku o stavu regulačního rámce v ČR. Šlo v zásadě o stručný "výcuc" ze studie českého regulačního rámce telekomunikací, který jsem vypracoval v rámci projektu ESIS II

(plné znění této zprávy lze najít zde).

Obsah mé přednášky můžete najít zde ....