Příspěvek na konferenci Český Internet, od Invexu 98 k Invexu 99
Na Invexu 99 se konala tisková konference organizátorů akce Březen - měsíc Internetu. Byl jsem požádán, abych na ní přednesl krátký příspěvek o vývoji českého Internetu za poslední rok, v rozsahu několika málo mintu.

Snažil jsem se v ní nejprve vytipovat nejvýznamnější události, ke kterým za uplynulou dobu došlo, dále vymezit trendy, které na českém Internetu spatřuji. Pak jsem se pokusil zastavit u toho, jak český Internet za uplynulý rok narostl - že absolutní hodnoty jsou velmi špatně měřitelné, ale k dispozici jsou i relativní srovnání za jednoroční období (neboli srovnání používající stejnou metodiku). Tato srovnání ukazují, že u některých serverů na českém internetu došlo až ke čtyřnásobnému meziročnímu nárůstu provozu.

Na závěr jsem se pokusil naznačit, kde se český Internet rozvíjí nejvíce a kde nejméně: nejvíce "na krajích", u velkých firem které již unikly ze spárů monopolního SPT telecomu a mohou využívat taková řešení, která nabízí více vzájemně si konkurujících subjektů na trhu (jde hlavně o připojení pevnou linkou). Druhým "krajem" jsou domácí uživatelé, kteří se svou potřebou přístupu k Internetu mohou počkat až na dobu, kdy se to hodí SPT Telecomu z hlediska vytížení jeho sítě, tedy do nočních hodin a na weekendů, kde mohou využít zvýhodněný tarif Internet 2000. Kde se český Internet naopak nerozvíjí tak jak by mohl, je jeho "střed", tedy segment malých a středních firem, škol a dalších "středních" a "malých" instutucí, které ještě nemají na pevné připojení (a tudíž musí používat připojení komutované), ale nemohou se přizpůsobit v čase požadavkům tarifu Internet99 (zejména musí využívat připojení k Internetu v pracovní době, kdy je tento přístup nejdražší).

Zde je výsledek ....