Slide c.  30

hierarchické směrování • princip: – jde o směrování za existence směrovacích domén • tj. kdy je celá soustava sítí (z hlediska směrování) rozdělena do více domén – jde o jediné řešení, které připadá v úvahu pro hodně velké soustavy  vzájemně propojených sítí (jako je celosvětový Internet) • proč hierarchické? – protože zpočátku musela mezi doménami existovat určitá hierarchie • některé domény musely být „páteřní“ a propojovat ostatní domény – dnes už takovéto hierarchické uspořádání není nutné • a jednotlivé směrovací domény mohou být uspořádány libovolně • významný důsledek: – mezi směrovacími doménami jsou šířeny pouze informace o dostupnosti • tzv. reachability information – „intervalové“ informace typu OD-DO („v této doméně jsou sítě od A/x do B/y“) • informace o dostupnosti jsou velmi malé (obvykle jen síťové prefixy) – mění se logika směrování (hledání cest) • (mezi doménami) už není možné hledat optimální cesty – protože není k dispozici úplná informace o ceně cesty (ohodnocení hran grafu) • místo toho se hledá „alespoň nějaká cesta“ – taková, která „vede k cíli“