Slide c.  29

směrovací domény • směrovací doména – obecné označení pro onu „vhodně malou“ část soustavy vzájemně propojených sítí • v rámci které jsou vedeny a aktualizovány detailní směrovací informace – v praxi se lze setkat i s dalšími názvy: oblast (area), autonomní systém (AS), ….. – další vlastnosti směrovací domény: • má několik (málo) vstupně/výstupních bodů, skrze které je propojena s dalšími doménami – na hranici jsou umístěny tzv. hraniční směrovače • skrze tyto body (hraniční směrovače) „vystupuje ven“ pouze podstatně „menší“ informace – obvykle jen výčet (interval) sítí, nacházejících se ve směrovací doméně – obecně: • je třeba rozlišovat výměnu (a aktualizaci) směrovací informací: – uvnitř směrovací domény – používají se „intra-domain“ algoritmy (jako RIP či OSPF) – mezi směrovacími doménami – jsou nutné „extra-domain“ algoritmy (jako BGP)